System polityczny Polski

Otoczenie

Temat: STUDIUM - tematy prac kontrolnych
...2.Dzia?alno?? Mi?dzynarodowego Rzecznika Praw Cz?owieka. 3.Konwencja o Ochronie Praw Cz?owieka i Podstawowych Wolno?ci. 4.Polska scena polityczna. 5.Historia wyborów prezydenckich w Polsce. 6.Rada Ministrów – obecny sk?ad i kompetencje. 7.Prawa dziecka w Polsce. 8.Porównaj zasady, na których oparta jest Konstytucja RP z 1997 r., z zasadami demokratycznymi. Jakie widzisz podobie?stwa i ró?nice? 9.Scharakteryzuj rol? Senatu w polskim systemie politycznym. Czy jest nam potrzebny dwuizbowy parlament ? 10.Porównaj uprawnienia Sejmu i Senatu RP. 11.Rola ONZ we wspó?czesnym ?wiecie. 12.G?ówne organy UE i ich kompetencje. 13.Integracja gospodarcza w Europie. 14.Cele i zakres integracji europejskiej. 15.Jak powsta?o euro? 16.Historia integracji europejskiej. 17.Prawo mi?dzynarodowe i prawo UE w krajowym porz?dku prawnym. 18.UNICEF – historia i...
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=107Temat: Giełda książek
...w) Kallas -Materiały na ćw z historii politycznej Polski -Historia polityczna Polski - Brzoza, Sowa -Historia Powszechna 1939-1994 Czubiński, Olszewski -Pół wieku dziejów Polski - Paczkowski - Historia powszechna 1945-2000 - M. Bankowicz - materiały do ćw. z myśli politycznej -Wprowadzenie do nauki o państwie i polityce - Szmulik, Żmigrodzki - materiały do ćw. z nauki o polityce dla roku II: - materiały do ćw. z polskiego systemu politycznego - materiały do ćw. z samorządu terytorialnego - Doktryny polityczne XIX i XX wieku - Ciembroniewicz, Chojnicka - Główne nurty współczesnej polskiej myśli politycznej- Dudek, Majchrowski, Bankowicz dla III roku: - materiały do ćw z marketingu politycznego - materiały do ćw. z administracji publicznej - Partie i systemy partyjne - Sobolewska - Myślik - Polityka gospodarcza -...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,237.html


Temat: Sondazowe wyniki wyborow
Czy wypowiadaja sie tu osoby, ktore nie maja pojecia o polskim systemie politycznym? Prezydent uprawnien ma malo. Wybory naprawde istotne odbyly sie we wrzesniu. Teraz wybieralismy, ktory facet bedzie ladniej wygladal na wspolnym zdjeciu glow panstw podczas szczytow UE. L.Kaczynski bedzie podpisywal to co mu wcisnie pod nos koalicja, to samo robilby Tusk. A jako ze i PIS i PO nie maja wiekszosci parlamentarnej wiec beda musieli sie ze soba jakos ugadywac. Moje opinie nt wyborow: 1.Zona Tuska jest ladniejsza i...
Źródło: forum-muzyczne.net/index.php?showtopic=57911


Temat: POLSKI SYSTEM POLITYCZNY
zestaw nr 21 1. System polityczny - definicja polskiego systemu politycznego. 2. Kryteria poprawnego projektu ustawy. 3. Finansowanie polityki np. partii politycznych.
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,309.html


Temat: Gniezno XXI
...stowarzyszenia lokalne przystąpiły do nowego ugrupowania (członkiem partii nie został m.in. Rafał Dutkiewicz). Na czele partii stanął były minister transportu Jerzy Polaczek. Nazwisko nowego prezesa mnie nie przekonuje, w mojej ocenie był to jeden z najmniej skutecznych ministrów rządu Jarosława Kaczyńskiego. Nie mniej niektóre założenia programowe partii są całkiem sensowne: Partia zamierza wprowadzić wiele nowatorskich w polskim systemie politycznym rozwiązań, takich jak audyt zewnętrzny i podejmowanie decyzji po wewnętrznym referendum. Audytorami zgodzili się zostać profesorowie Jadwiga Staniszkis i Paweł Śpiewak. Polska Plus uważa, że Polska potrzebuje "trzeciej fali reform". Proponuje między innymi likwidację KRUS, wydłużenie do 25 lat wieku uprawniającego do emerytur mundurowych, wprowadzenie dodatkowych ubezpieczeń...
Źródło: forumgniezno.pl/viewtopic.php?t=8925


Temat: Wybory prezydenckie 2010 - II tura
...dać odpowiednio dużo z tortu władzy, żeby się nachapali i nie marudzili, a PSL to stare, szczwane wygi, które wszelkie niuanse polityki znają. Stąd też m. in. LPR i SO już praktycznie nie ma, a PSL jest od lat niezatapialny. Ale zerwanie koalicji przez PO imo nie wchodzi w grę, bo było by to samobójstwo - powtórzenie scenariusza, jaki próbowało zrealizować SLD i jaki skończył się w wiadomy sposób. Nie da się rządzić bez większości w Sejmie w polskim systemie politycznym. Tymczasem nikomu innemu w tej kadencji koalicja z PO nie była by na rękę.
Źródło: gondolin.pl/forum/viewtopic.php?t=6858


Temat: Polski system polityczny- wykłady i ćwiczenia
Zestaw nr 22: 1. Zjawisko korupcji politycznej, np. na przykładzie współczesnego polskiego systemu politycznego 2. Wybory prezydenckie w III RP - fenomen frekwencji wyborczej 3. Wymiary stabilnego systemu politycznego Czy jakoś tak ;p
Źródło: politology.fora.pl/a/a,1026.html


Temat: Dr Glajcar - System polityczny RP - egzamin
czy ma ktos jakies notatki do dr Glajcara z transformacji polskiego systemu politycznego??
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=755


Temat: E-Sejm
...wśród społeczeństwa, lub opanowanym politykiem który nigdy nie kłamie, przez co wzbudzającym zaufanie. Dróg do wygrania wyborów jest wiele. E-Sejm jest odzwierciedleniem Polityki Polskiej. Jest Sejm, zaś Senat zlikwidowano z racji spowalniania mechaniki gry. Jednak pozostałe czynniki Polityczne, takie jak Prawo, czy regulamin sejmu są dokładnie takie same jak w tej prawdziwej Polsce. E-Sejmowy polityk otrzymuje do dyspozycji cały system Polityczny Polski. Łacznie z zarządzaniem partią, możliwością jej stworzenia, czy organizowaniem wieców czy protestów. Jako Gracz wcielamy się nie tylko w daną postać, ale także w członka wybranej przez siebie partii. A tych jest sporo. Jest tu Platforma Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Front Konserwatywny powstały z koalicji partii skrajnie prawicowych, Unia Polityki Realnej, Liberalne Centrum, Sojusz Lewicy...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=3070


Temat: Dr Wojtasik - Partie i systemy partyjne - zaliczenie
czy ma ktos notatki do dr Wojtasika z transformacj polskiego systemu politycznego?? i
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=802


Temat: Sprawy organizacyjne
Co do formy egzaminu przekażę w takim razie, że się zgadzamy. Jak ktoś jeszcze, to nie wstydźcie się tutaj napisać... MakMak! To raz. Dwa: dumałem, dumałem i wydumałem sobie, że egzamin z Polskiego systemu politycznego mógłby się odbyć w następujących terminach: "0" 14 I, pierwsze terminy: 28 I i 4 II i poprawka 18 II. Termin zerówki jest związany z tym, że mamy jeszcze wówczas zajęcia i w dniach wtorek-czwartek w zasadzie każdy narażałby się na nieobecność, natomiast egzamin w piątek po takich trzech dość intensywnych dniach (zwłaszcza, że mogą się wtedy trafić jakieś kolokwia czy zaległe referaty)...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,575.html


Temat: Sprawy organizacyjne
Więc tak: 1) Legitymacje i książeczki zdrowia, zgodnie z życzeniem pani sekretarki, zbierane będą 23.10. podczas wykładów i oddane tego samego lub następnego dnia. Taki przynajmniej jest plan. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Jeszcze to przypomnę, ale mam prośbę by przekazać tę wiadomość osobom, które dostępu do internetu nie mają. 2) Terminy egzaminu z polskiego systemu politycznego to: "0" ustna 14.01. (odbędzie się w katedrze), dwa pierwsze terminy 28.01. i 04.02. i poprawka 18.02. Sale i godziny zostaną ustalone później, ale jeśli o godziny chodzi należy się spodziewać porannych. 3) Tematy na prezentacje z polityki społecznej i gospodarczej podane zostaną, gdy do rąk pani dr trafi lista nazwisk osób chętnych. Bardzo proszę, aby osoby zdecydowane na 100% przesłały mi...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,575.html


Temat: Sesja
W tym semestrze same kolokwia z ćwiczeń. Partie i systemy partyjne już za mną. Przede mną jeszcze teoria i socjologia polityki, polityka społeczna i gospodarcza oraz transformacja polskiego systemu politycznego. Co ja robię na tych studiach? :E
Źródło: forum.pclab.pl/index.php?showtopic=435751


Temat: Polski system polityczny
Wiem, że większość już ma ferie i rozpływa się w błogim lenistwie ale czy jakaś dobra duszyczka mogłaby mi wyjaśnić co to są kryteria autolegitymizacji elit politycznych w polskim systemie politycznym i na czym opiera się słabość konsolidacji to byłabym niezmiernie "dźwięczna"
Źródło: politology.fora.pl/a/a,995.html


Temat: POLSKI SYSTEM POLITYCZNY
Zestaw nr 7 1. Istota demokracji uczestniczącej według Roberta Dahla i jej zastosowanie w polskim systemie politycznym. 2. Kryterium poprawności projektu ustawy (mocne i słabe strony). 3. Wykaż, że w
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,309.html


Temat: ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE
...10. Wyja?nij poj?cie cisza wyborcza. 11. Czym si? ró?ni czynne prawo wyborcze od biernego. 12. Jaka jest ró?nica mi?dzy prawami cz?owieka a prawami obywatela. 13. Na jakich zasadach odbywaj? si? wybory do Sejmu RP. 14. Dlaczego referendum uwa?ane jest za form? demokracji bezpo?redniej. 15. Wymie? organy Sejmu i Senatu. 16. Omów kompetencje Zgromadzenia Narodowego. 17. Wymie? zadania Rady Gabinetowej. 18. Znaczenie trybuna?ów w polskim systemie politycznym. 19. Wymie? rodzaje s?dów powszechnych i okre?l ich kompetencje. 20. Omów kompetencje KRRiT. 21. Wyja?nij potrzeb? niezale?no?ci NBP. 22. Wymie? i scharakteryzuj szczeble samorz?du terytorialnego. 23. Wymie? filary UE. 24. Scharakteryzuj rol? Rady Europy
Źródło: forum.cogito.olsztyn.pl/viewtopic.php?t=93


Temat: Tchórzostwo umiarkowanej prawicy - Marek Jurek
...W innych krajach o systemie zbliżonym do dwupartyjnego poparcie dla najsilniejszych to recepta na stabilizację sceny. Liczbą partii przypominamy Wielką Brytanię, ale ich charakterem – Ukrainę. To system partyjnej oligarchii: rządów dwóch central, dla których same partie są przybudówkami. Dominacja PO i PiS nie porządkuje życia politycznego, ale zaognia konflikt i generuje awanturę. Nie widzi pan pozytywnych zmian w polskim systemie politycznym? Więcej porządku widziałem na początku lat 90., gdy pomimo wielu partii parlament potrafił zablokować drogę SLD do władzy i zrekonstruować większość rządową po upadku gabinetu Olszewskiego. Zmiana rządów nie oznaczała zerwania ciągłości państwowej. To wynika z systemu czy z ludzkich charakterów? To system, który daje zbyt wielką władzę liderom partyjnym. Grubo ponad...
Źródło: traditia.fora.pl/a/a,5141.html


Temat: System polityczny RP-Stelmach
...- organizacja wyborów, - ustalanie wyników wyborów. 12. Ordynacje wyborcze. - prezydencka, - do Sejmu, - do Senatu, - do organów stanowiących samorządu terytorialnego, - na urząd wójta, burmistrza, prezydenta miasta. 13. System władz lokalnych. - pojęcie władza lokalna i polityka lokalna, - władze lokalne w systemie organów państwa, - samorząd terytorialny. 14. Kierunki ewolucji systemu politycznego Polski.
Źródło: forumpolitologii.fora.pl/a/a,424.html


Temat: Notatki
Jeśli jest już tu taki dział to go wypełnię Potrzebuję dobrych notatek z Polskiego Systemu Politycznego.
Źródło: wszrzeszow.fora.pl/a/a,7.html


Temat: BIEŻĄCE ZMIANY ZAJĘĆ
Pierwszy wykład dla III i II roku Politologii stacjonarnej z " Polskiego systemu politycznego" odbędzie się 14.10.2008 r
Źródło: politology.fora.pl/a/a,748.html


Temat: POLSKI SYSTEM POLITYCZNY
Zestaw 32 1. Demokracja partyjna na przykładzie polskiego systemu politycznego 2. Zasada "związania państwa z prawem". 3. Pozycja ustrojowa premiera w III RP. Tak sobie...
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,309.html


Temat: Zmień kraj - idź na wybory !
...nich bardzo liczna grupa osób nieźle wykształconych, dobrze sytuowanych, o sprecyzowanych poglądach ekonomicznych, rozumiejących demokrację. Grupa ta nie ma odpowiednika wśród obywateli starszych wiekiem. Starsi odpowiadający takiej charakterystyce głosują niemal w komplecie. Charakteryzujące tę grupę młodych ludzi zaledwie przeciętne zadowolenie z funkcjonowania demokracji sugeruje pierwsze wyjaśnienie tego zjawiska – w polskim systemie politycznym nie znajdują oni dla siebie oferty ani miejsca. Nie wynika to z ich poglądów, które są dość umiarkowane i można by je dopasować do programu niejednej partii. W tym wypadku pasywność wiąże się z poczuciem, że świat polityki jest wyalienowany, a realny wpływ rządzących na sytuację obywateli pozostaje niewielki. Jednocześnie niski jest w tej grupie poziom poczucia zagrożenia, i trudno się temu dziwić,...
Źródło: zmienmce.fora.pl/a/a,249.html


Temat: WOS OLIMPIADA
...publicznej we współczesnym państwie i sposoby jej kształtowania. Pluralizm we współczesnym świecie. Typy systemów politycznych. Partie, systemy partyjne i ich wpływ na funkcjonowanie państwa. Partie i ruchy polityczne we współczesnej Polsce (geneza i założenia programowe). Rola związków zawodowych. Życie polityczne w państwie, w regionie i w zbiorowościach lokalnych. Sąsiedzi Polski - transformacje ustrojowe. Transformacja polskiego systemu politycznego. Od państwa totalitarnego do liberalnego, od państwa autorytarnego do demokratycznego. Od zasad monopolu partii komunistycznej do pluralizmu politycznego. Od zasady jednolitości władzy do trójpodziału władzy. Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego - rola samorządu terytorialnego. System organów państwa. Tradycje polskiego parlamentaryzmu. Parlament w systemie organów państwa. Sejm...
Źródło: 1agtw.fora.pl/a/a,96.html


Temat: PSP
Zestaw XVII : 1.Najbardziej pożądane typy ról poselskich w parlamencie - uzasadnienie. 2.Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. 3.Wyjaśnij pojęcie demokracji proceduralnej np. polskiego systemu politycznego.
Źródło: politology.fora.pl/a/a,588.html


Temat: Przeobrażenia ustroju politycznego Polski w XX wieku
...1. Droga do odzyskania niepodległości (temat już zrealizowany) 2. Pozycja ustrojowa głowy państwa w Polsce w II RP (temat już zrealizowany) 3 i 4. Rada Ministrów i jej kompetencje w II RP i Parlamentaryzm II RP (temat połączony z inicjatywy doktora R.) 5. Administracja publiczna i samorząd terytorialny II RP 6. Państwowość Polski w okresie II wojny światowej (temat pomijany- brak zainteresowania realizacją tematu przez doktora ) 7. System polityczny Polski po 1945 roku - w kierunku do przemian zgodnych z marksistowską doktryną (od PKWN do Konstytucji 1952) 8. Rola Sejmu w Polsce Ludowej 9. Władza wykonawcza w okresie PRL 10. Administracja terytorialna w PRLu 11. System praw, wolności i obowiązków obywatelskich w Polsce XX wieku 12. System organów ochrony prawnej w Polsce XX wieku Literatura do przedmiotu : książki historyczne (każdy ma dostęp), akty...
Źródło: politologiaus.fora.pl/a/a,12.html


Temat: Dr Wojtasik - Partie i systemy partyjne - egzamin
czy ma ktoś może notatki do dr Wojtasika z transformacji polskiego systemu politycznego???!!!!!!!!!!!! prosze o pomoc nagła sprawa
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1781


Temat: Koniec LPRu??
...PiS.Kaczyński, tak jak komunistyczny gensek, panicznie boi się ludzi myślących i desygnuje na listy osoby nieznane ,poczciwe i mierne z ewidentną szkodą dla państwa .Doszło do tego że jego partia ,która zwyciężyła w senacie nie ma kandydata na marszałka tej izby .Zamierza oddać ten fotel komus kto z PiS nie jest związany lecz popiera środowisko dawnej Unią Wolnosci tj Borusewiczowi.W tej sytuacji cała nadzieja na reformę ordynacji i reanimacje polskiego systemu politycznego jest w rękach PO.Niestety PO zmarnowała okazje , gdy na ręce Tuska Ruch JOW złożył prosbę, wspartą 800 tys podpisów o debatę w parlamencie i referendum dotyczące ordynacji .Może teraz po policzku jaki PO otrzymała od społeczeństwa jej kierownictwo oprzytomnieje.Uważam, że sprawa naprawy ordynacji jest tak ważna ,że powinna byc jednym z głównych problemów rokowań koalicyjnych.Skoro PiS chce...
Źródło: forum.polityka.org.pl/viewtopic.php?t=1676


Temat: Wybory brzeskie
...2008 jest pewnym zafałszowaniem sprawy. Wtedy realia polityczne były zgoła inne. Polska potrzebowała stabilizacji wewnętrznej. Kierował się interesem państwa i ogółu narodu, więc zrobił dobrze. Bez sprzecznie tak, kierował się w swym mniemaniu interesem narodu. Piłsudski był w pewnym stopniu romantycznym idealistą. Wierzył głęboko w owe niepodważalne „imponderabilia”. Wierzył, że możliwym jest zastosować je do polskiego systemu politycznego (Na marginesie można dodać, że Piłsudski poza sobą nie widział nikogo innego zdolnego wprowadzić ideę w czyn). Jak to wszystko wyszło w praktyce można dyskutować… Podejrzewam, ze Komendant wyobrażał sobie to wszystko trochę inaczej. Faktem jest jednak, że w opinii Piłsudskiego winę za stan państwa ponosi wadliwy system polityczny i funkcjonujące w nim partie. Naturalnym było, że Piłsudski...
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=5429


Temat: Dni wolne w pracy na zajęcia związane ze studiami
...Lp. Nazwa przedmiotu 4 Historia instytucji politycznych 5 Filozofia i etyka polityki 6 Socjologia polityki 7 Psychologia polityki 8 Komunikowanie polityczne 9 Decydowanie polityczne 10 Prawo europejskie C INNE WYMAGANIA Lp. Nazwa przedmiotu 11 Międzynarodowe stosunki gospodarcze 12 Teorie demokracji 13 Sztuka negocjacji 14 Regionalne i lokalne systemy partyjne 15 Transformacja polskiego systemu politycznego 16 Seminarium magisterskie 17 Prawo pracy 18 Modele polityki społecznej 19 Polityka spójności społecznej i gospodarczej Unii Europejskiej 20 Środowisko zamieszkania i polityka mieszkaniowa 21 Ekonomia społeczna 22 Diagnoza społeczna 23 Wykład monograficzny 24 Konwersatorium monograficzne
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=7692


Temat: Giełda
prawie darmo! oferuje ekskluzywne krzeslo debowe w przestronnym apartamencie 1.118 (nowe budownictwo), ktore zagrzac mozna w co drugi czwartek w godzinach 15.30-17.00 za jedyna grupe druga polskiego systemu politycznego. anka b. skrot: wymienie gr 1 na 2 w czw na
Źródło: dziennikarstwo.forumowisko.net/viewtopic.php?t=21


Temat: PSP
...RP w świetle Konstytucji z 1997 r. T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje, procedury, obywatele, Toruń 2006. W. Sokól, Teoretyczne aspekty tworzenia i funkcjonowania rządów koalicyjnych, w: M. Chmaj (red), Rządy koalicyjne w III RP, Olsztyn 2006. D. Sieklucki, Lewica w wyborach parlamentarnych 2001 – 2005 a przekształcenia systemu wyborczego, w: B. Krauz -–Mozer, K. Sobolewska – Myślik (red), Oblicza polskiego systemu politycznego, Toruń 2007. M. Grzybowski, System rządów Rzeczypospolitej Polskiej. Założenia konstytucyjne a praktyka ustrojowa, Warszawa 2006, (Rozdziały: M. Grzybowski, System rządów; R. Mojak, Model prezydentury w Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.; R. Mojek, Prawnoustrojowe i polityczne mechanizmy kształtowania składu Rady Ministrów w świetle przepisów Konstytucji RP i praktyki ustrojowej; M. Grzybowski,...
Źródło: politology.fora.pl/a/a,588.html


Temat: Wybory prezydenckie 2010
...pobieznie ten temat. Znalazlem, czego sie spodziewalem . Nie chce mi sie pienic wraz z Wami, szanowni wspolforumici , wiec wezme przyklad z przedmowcy. W pierwszej turze wyborow udzialu nie wzialem. Zaden z liczacych sie kandydatow mego poparcia nie ma, na plankton uwagi nie zwracam. Zreszta tam tez nic ciekawego sie nie trzepocze. W drugiej turze zaglosuje na PO, ale tylko dlatego, ze PiS mi nie odpowiada, i to duzo bardziej. Celowo pomijam nazwiska kandydatow, bo one w polskim systemie politycznym sa nieistotne. Z wigorem i szczerym zaangazowaniem oddalbym glos na opcje "kasujemy urzad prezydenta RP".
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=11604


Temat: Giełda
Ja się z chęcią zamienię z grupy 2 na 1 w pracowni radiowej. Poza tym, w Polskim Systemie politycznym też potrzebuję 1 grupy, a na Retoryce 3 grupy
Źródło: dziennikarstwo.forumowisko.net/viewtopic.php?t=21


Temat: Sprawy organizacyjne
Grupe pierwszą przywitała dzisiaj kartka że ćwiczenia z polskiego systemu politycznego w dniu 30.10 nie odbędą się z powodu choroby prowadzącej Ćwiczenia ze stosunków międzynarodowych o 16.30 są również odwołane a grupy na 13.30 i 15 idą na kawke Informacje przekazuje w imieniu i z polecenia starosty:)
Źródło: politology.fora.pl/a/a,575.html


Temat: Wybory prezydenckie za 2 lata wg. domeniarzy
Nie wiem, kto ostatecznie będzie kandydował, nie śledzę, ale sądzę tak: Tusk nie wygra, zgodnie z zasadą, że "kto rządzi - ten traci ...". Do dziś, do wielu osób jeszcze jednak "mentalnie" nie dotarło, że w polskim systemie politycznym rządzi Rząd, nie zaś Prezydent., lub mityczne "bliźniaki". Co do L. Kaczyńskiego, ma - paradoksalnie - względnie duże szanse. Często jest tak, iż Prezydenci (w Świecie ...), są wybierani na drugą kadencję. Schetyna - absolutnie bez szans. Pawlak - bez szans. Po pierwsze - niektórzy pamiętają jego kandydowanie na Prezydenta, po drugie - w ostatecznym rozrachunku, liczą się nie tylko głosy wsi...
Źródło: di.pl/index.php?showtopic=18139


Temat: Polski system polityczny- wykłady i ćwiczenia
...2. Wyjaśnij pojęcie rozmrażania 3. Funkcjonowanie parlamentu według konstytucji 19971. 1. Ustrojowe zasady wskazujące na demokratyczne państwo prawa (wymienić w kolejności ważności). 2. Władza sądownicza w kontekście Konstytucji z 1997 roku. 3. Wyjaśnić pojęcie "refolucji". 1. Istota demokracji parlamentarnej 2. Mocne i słabe strony jakości ustawy 3. Elita rycerska 1. Zmiany instytucjonalne w polskim systemie politycznym po 1989 r. 2. Kodeks Etyki Poselskiej 3. Wyjaśnij pojęcie incompatibilitas 1. monteskiusowska zasada podziału władzy w konteksie konstytucji z 1997 2. istota "demokracji skonsolidowanej" 3. premierzy prawicowi po 1989 od końca (od 2007) 1. wymien cechy poprawnej dyskusji politycznej. wskaz, ktora z nich jest najwazniejsza. 2. wymien lewicowych premierow w kolejnosci urzedowania....
Źródło: politology.fora.pl/a/a,1026.html


Temat: POLSKI SYSTEM POLITYCZNY
Zestaw nr 23 1. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP. 2. Wybory parlamentarne - fenomen frekwencji wyborczej we współczesnym polskim systemie politycznym. 2. Skuteczność instytucji demokratycznych np.
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,309.html


Temat: jaka koalicja najlepsza dla Polski?
...że ludzie są kretynami i nie rozumieją jacy my jesteśmy fajni, nie powinien być w polityce. My musimy po prostu ludzi przekonać do tego, że... Marek Migalski, musimy kończyć. - No to jak pan tak uważa, to... Musimy... Dziękuję bardzo. źródło informacji: RMF http://fakty.interia.pl/t...-polski,1451804 Aż nie mogłem nie wkleić. Ktoś w końcu doszedł do tego, że partia z zerową zdolnością koalicyjną w polskim systemie politycznym równie dobrze może się rozwiązać, bo do niczego nie dojdzie. Tylko mam dziwne wrażenie, że sami się wpędzili w sytuację bez wyjścia, bo z SLD koalicji nie zrobią z przyczyn ideologicznych (Kaczyński chyba nie jest zdolny do aż takiego pragmatyzmu, a i nie wiadomo jak by na to zareagował elektorat), zaś dla PO dużo korzystniej jest współrządzić z PSL czy SLD - są słabsze, elektorat tego drugiego i tak w znacznej...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=3820


Temat: Tajne organizacje spiskowe
Witam! Mam do Państwa pytanie dotyczące roli tajnych organizacji spiskowych w transformacji systemu politycznego Polski po 1989 roku. Niestety nie mogę znaleźć na ten temat wielu informacji, czy może wie ktoś jakie mogły to być organizacje i jakie było ich pole działania itp. Z góry dziękuje za wartościowe informacje.
Źródło: historia.org.pl/forum/index.php?showtopic=8943


Temat: Polski system polityczny
pytanie jakie ja miałam: 1) fenomen frekwencji wyborczej w polskim systemie politycznym 2) istota demokracji parlamentarnej 3) wykaż że w Polsce jest stosowana zasada pluralizmu politycznego. Takie egzaminy to ja moge pisać codziennie
Źródło: politology.fora.pl/a/a,995.html


Temat: Tragedia w Smoleńsku
Cytat: Takie coś możliwe byłby w ramach ataku nuklearnego na Warszawę. Jescze jak by do tego nie było premiera .... Jakbyś powiedział na moim egzaminie z systemu politycznego Polski że premier jest jakoś włączony w system sukcesji obowiązków prezydenta to byś wyleciał z 2wóją. Zresztą nie masz racji. Sejm nie przestaje istnieć bo posłem zostaje 2 osoba na liście. Posłem jesteś od momentu zaprzysiężenia.
Źródło: shadow.zaginiona-biblioteka.pl/viewtopic.php?t=1564


Temat: co znaczy czern ?
Systemu politycznego POLSKI
Źródło: smf.fora.pl/a/a,245.html


Temat: POLSKI SYSTEM POLITYCZNY
A jest ktoś tak dobry kto dysponuje dobrymi notatkami z wykładów z Polskiego Systemu Politycznego i mógłby je wysłać na maila?
Źródło: politologiazaoczna.fora.pl/a/a,256.html


Temat: Konwersatoria monograficzne
...coś o Afryce. Ale lepiej daruj sobie. Dr Sz. Hrebenda Zagadnienia związane z filozofią lub myślą społeczną. Ale co dokładnie nie mam pojęcia. Mgr Cz. Śleziak Pewnie coś związanego z ochroną środowiska i politykom państwa w ym zakresie - w końcu to były Minister Środowiska. Dr R. Glajcar Dokładnie czym będziemy sie zajmować ustaliliśmy sobie na pierwszyszych zajęciach. Generalnie dyskusje dotyczyły systemu politycznego Polski (np. kwestie ordynacji wyborczej, parytetów, ale nie tylko, bo rozmawialiśmy o elitach politycznych, o służbach specjalnych czy o reformie edukacji. Wyglądało to tak, że ktoś przygotowywał krótkie wystąpienie, jako wstęp do tematu, a potem dyskutowaliśmy. Zajęcia gorąco polecam, z zastrzeżeniem, że trzeba być aktywnym, a także umieć dyskutować i być tolerancyjnym na poglądy innych (w sensie, że jak...
Źródło: forumwns.lh.pl/viewtopic.php?t=1113


Temat: Socjolog czy płatny wyrobnik?
...się odbywają, a głosy zapewne liczone są skrupulatnie, ale już wybrańcy zachowują się tak jakby prawo w Polsce nie zawsze musiało obowiązywać. Propozycja łapówki, z którą wystąpił Lew Rywin, jest szokująca tyleż swą bezgraniczną szczerością, ile tym, że może być czymś normalnym dla naszego porządku politycznego. Zapewne liczne ustawy się ‘kupuje’ w taki lub inny sposób i pisze pod lobbies, pod aktualne interesy. (...) System polityczny Polski jest chory... Okazało się, że ową chorobę przenieśliśmy razem z instytucjami i personelem z PRL. (...) Coś ostatecznie pękło i się skończyło. (...) Bardzo wiele wskazuje, że III Rzeczpospolita wyczerpała swoje możliwości samonaprawy. Czas zacząć myśleć o IV Rzeczypospolitej." Potem profesor został posłem i zapomniał o swym odkryciu - lecz nie ten trywialny fakt jest tu ważny. Chodzi o to, że....
Źródło: searchengines.pl/index.php?showtopic=76674


Powered by WordPress, © Otoczenie